Persondata & Cookiepolitik

Persondatapolitik - GDPR

Denne persondatapolitik definerer, hvordan Nordic Transport A/S (herefter “Vores”, “vi”, “os”) håndterer indsamlede data i forbindelse med følgende:

 1. Besøg på hjemmesiden www.nordictransport.dk
  a) Ved at brugeren selv afgiver oplysninger.
  b) Ved brug af såkaldte ’cookies’.
 2. Deling af personoplysninger fra vores samarbejdspartnere i forbindelse med håndtering af disses leverancer til deres kunder via vores distributions- og logistiksystem www.n-drive.dk

Nordic Transports indsamling af personoplysninger sker inden for rammerne af den gældende lovgivning og er blevet opdateret i forbindelse med EU’s datalovgivning.

 

1. Dataansvarlig

Nordic Transport er dataansvarlig for håndtering af data indsamlet via www.nordictransport.dk og www.n-drive.dk.

Nordic Transport A/S
CVR: 38474502
Hammerholmen 9A, 2650 Hvidovre

Har du har spørgsmål eller bemærkninger til vores persondatapolitik, er du velkommen til at skrive til info@nordictransport.dk

 

2. Hvilke personoplysninger samler vi?

 
2.1 Statistik om besøgende på www.nordictransport.dk

Vi indsamler automatisk data vedrørende brugeradfærd på vores hjemmeside www.nordictransport.dk. Dette gør vi for at kunne få indblik i antallet af besøgende, og hvordan disse benytter vores side. Disse informationer bruges herefter til at forbedre brugeroplevelsen på siden. Vi benytter en anonymiseret opsætning af Google Analytics til at samle data og statistik om brugen af www.nordictransport.dk. Det betyder, at vi hverken måler eller gemmer nogen former for personhenførbare data, herunder IP-adresse og geolokation.

2.2 Persondata i forbindelse med håndtering af leverancer for vores samarbejdspartnere via www.n-drive.dk

Fra samarbejdspartnere indsamler vi følgende data:

 • • Navn
 • • Leveringsadresse
 • • Telefonnummer
 • • Mailadresse
 • • Leveringsbemærkning
 • • Pakkeinfo (pakkenr. /vægt /mål /type)

Disse oplysninger er nødvendige for udførsel af leverancer for vores samarbejdspartnere.

Data som vi selv indsamler i forbindelse med en gennemført/forsøgt levering:

 • • Billede/video
 • • Placering

Nordic Transport dokumenterer alle leverancer med billede/video og placering.

Billed-/videodokumentation må kun vise det leverede gods med ca. 1 meter dimension af godset for at dokumentere den konkrete placeringen. Billed-/videodokumentation må ikke vise personer, dyr eller personfølsomme oplysninger som Nordic Transport ikke er i besiddelse af i forvejen. Nordic Transport dokumenterer alle leverancer med GPS-koordinater (placering) for at sikre, at leverancen er gennemført korrekt.

2.3 Nyhedsbreve

Ved tilmeldelse til vores nyhedsbrev indsamler vi dit navn og din e-mail med henblik på at levere fremtidige nyhedsbreve til dig. Vores formål med dette er at holde dig informeret om generelle nyheder, samt at sende dig markedsføring der omhandler vores egne produkter og tjenester.

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at udsende nyhedsbreve på baggrund af vores legitime interesse i at markedsføre os jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vi sender dog udelukkende nyhedsbreve via direkte markedsføring på baggrund af dit aktive forudgående samtykke i overensstemmelse med markedsføringslovens § 10, stk. 1. 

 

3. Opbevaring af persondata

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe de er relevante i forhold til de formål, de blev indsamlet til. Herefter bliver de slettet. Oplysninger i forbindelse med www.n-drive.dk gemmes på vores server som historik, så vi kan behandle indkomne henvendelser fra vores samarbejdspartner. Leverancehistorik gemmes op til 2 år. Henvendelser fra samarbejdspartnere sker skriftligt via mail og gemmes op til 2 år.

 

4. Cookies

Når du besøger www.nordictransport.dk, anvender vi cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Vi benytter cookies med følgende formål:

 • • Indsamling af anonym statistik om brugen af vores hjemmeside ved hjælp af Google Analytics (se punkt 2.1)

 

5. Sikkerhed og deling af personoplysninger

www.nordictransport.dk er sat op med en krypteret https/SSL forbindelse. Personfølsomme oplysninger i forbindelse med www.n-drive.dk sendes via en krypteret forbindelse og opbevares i en database hostet hos Microsoft Azure inden for EU/EØS.

 

6. Dine rettigheder

Du har ret til at tilbagekalde samtykket uden negative konsekvenser for dig, når behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke. Dette påvirker dog ikke behandlingen eller videregivelsen af personoplysninger forud for en eventuel tilbagekaldelse af samtykket.

Du har – inden for lovens begrænsninger – visse rettigheder.

Disse inkluderer:

 • • Retten til indsigt i dine personoplysninger
 • • Retten til at få ændret forkerte personoplysninger
 • • Retten til at få slettet personoplysninger
 • • Retten til at få begrænset personoplysninger
 • • Retten til dataportabilitet
 • • Retten til at gøre indsigelse mod anvendelse af disse oplysninger.
 •  
 • Ønsker du at gøre brug af en eller flere af ovenstående rettigheder, kan du kontakte os på info@nordictransport.dk. Ønsker du at klage over vores behandling af persondata, kan dette med rette gøres til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.